Login
  • Tento modul pro IIS umí na HTTP odpověď aplikovat XSLT transformaci pokud je v jejím obsahu nalezena standardní XML instrukce xml-stylesheet. Zde je popis včetně zdrojového kódu. more...